Referencie

Naše služby ponúkame zákazníkom a partnerom z rôznych odvetví priemyslu, výroby, obchodu a štátnej správy

Štátna správa

správa sietí a IT systémov

 • Mestské úrady
 • Obecné úrady
 • Domovy sociálnych služieb
 • Centrá pre deti a rodinu
 • Centrá voľného času
 • Sociálne podniky

Súkromný sektor

návrh a realizácia IT riešení

 • Obchodné spoločnosti
 • Výrobné spoločnosti
 • Podniky služieb
 • Logistika a preprava
 • Stredné a malé firmy
 • Živnostníci

Ostatné organizácie

dodanie a správa technológií

 • Neziskové organizácie
 • Občianske združenia
 • Športové kluby
 • Športové asociácie
 • Rozvojové projekty
 • Podpora regiónu