Návrh a tvorba informačných systémov


Tieto systémy v sebe zahŕňajú komplexné riešenie firemnej agendy. Jednotlivé moduly systému sú na seba vzájomne naviazané a úzko spolu súvisia. V rámci informačných systémov sa riešia individuálne požiadavky jednotlivých firiem.

Môžu obsahovať ekonomickú agendu, evidenciu práce, mzdy a personalistiku, evidenciu skladového hospodárstva, riadenie ľudských zdrojov, manažérske nadstavby a reporting.

Analýza a návrh

- analýza potrieb zákazníka
- analýza IT vybavenia
- návrh databázového prostredia
- návrh technologického riešenia
- modulárnosť systému
- prípravné práce

Programovanie a vývoj

- návrh užívateľského prostredia
- návrh štruktúr databáz a tabuliek
- návrh tlačových zostáv
- programovacie práce
- testovanie a ladenie
- kontrola a odstránenie chýb

Implementácia

- implementácia u zákazníka
- testovanie v sieťovom prostredí
- zabezpečenie systému
- zaškolenie užívateľov
- monitoring a administrácia
- spustenie do prevádzky

Mimo tvorby informačných systémov sa venujeme aj ich správe a administrácii. Komplexné riešenia pre našich zákazníkov sú našou prioritou.