Outsourcing IT služieb


Outsourcing informačných technológií je poskytovanie a prenajímanie služieb spojených s prevádzkou IT riešení, vrátane zariadení, servisu a poradenstva. Outsourcing je dnes svetovým trendom. Bez nutnosti veľkých jednorazových investícií pre služby spojené s IT, pričom platíte len za služby, ktoré skutočne potrebujete.

Komplexný outsourcing vytvorí priestor preto, aby ste sa plne sústredili na svoje podnikanie a chod firmy, venovali sa svojim zákazníkom a nemuseli ste riešiť technické problémy IT infraštruktúry.

Výhody

úspory a efektívnosť

 • úspora financií
 • úspora času
 • úspora ľudských zdrojov
 • komplexná prevádzka IT
 • aktuálne technológie
 • tým odborníkov

Služby

komplexné riadenie IT

 • správa servrov
 • správa sietí
 • vývoj aplikácií
 • dohľad a monitoring
 • prevencia a bezpečnosť
 • prevádzka a reporting

Vybavenie a IT

technika a systémy

 • rozvoj infraštruktúry
 • pracovné stanice
 • sieťové prvky
 • bezpečnosť siete
 • aktualizovaný software
 • servis a údržba

Pri outsourcingu využíva organizácia na dosahovanie vlastných cieľov cudzie zdroje. Poskytovateľ služby zodpovedá za majetok, infraštruktúru, technológie a s tým spojené ekonomické riziká. Samozrejme i za ľudí a s nimi spojené povinnosti.