Počítačové siete


V dnešnej dobe sú pre firemnú infraštruktúru dôležitým a kľúčovým pojmom počítačové siete. Zabezpečujú komunikáciu a riadenie procesov vnútri firmy, ale aj styk s vonkajším prostredím pomocou internetu.

Servre, sieťové prvky, kabeláž, pracovné stanice a periférne zariadenia, to všetko sú prvky, ktoré tvoria počítačovú sieť a umožňujú flexibilne reagovať na požiadavky rozvoja každej firmy.

IT prostredie

optimalizácia a implementácia

 • hw. a sw. prostriedky sietí
 • licenčná politika produktov
 • bezpečnostná politika
 • štandarditácia IT prostredia
 • technologická optimalizácia
 • technická podpora zákazníka

Serverová časť

správa a administrácia

 • inštalácia a konfigurácia
 • generovanie sieťového prostredia
 • záložné riešenia
 • administrácia a monitoring
 • diagnostika procesov
 • vzdialená správa

Desktop management

užívateľská podpora

 • inštalácia pracovných staníc
 • správa licencií
 • konfigurácia aplikácií
 • bezpečnosť a ochrana
 • aktualizácia systémov
 • helpdesk a podpora

Správa PC sietí

analýza, návrh a realizácia

 • analýza potrieb firmy
 • návrh riešenia
 • realizácia infraštruktúry
 • zabezpečenie siete
 • zálohovanie aktívnych prvkov
 • monitoring a administrácia

Administratíva

dokumentácia a zaškolenie

 • dokumentácia siete a systémov
 • zaškolenie užívateľov
 • konzultácie a tech. podpora
 • topológia PC siete
 • protokoly k výp.technike
 • optimalizácia prostriedkov

Logistika

dodávatelia - odberatelia

 • komunikácia s dodávateľmi
 • komunikácia s odberateľmi
 • spracovanie požiadaviek
 • riešenie požiadaviek
 • zabezpečenie tech. vybavenia
 • reklamácie a servis

Servery ako také, tvoria nosnú časť firemnej infraštruktúry. Pri návrhu riešenia, konfigurovaní a správe kvalitného servera, kladieme dôraz na profesionálny prístup, správnu analýzu požiadaviek a tiež aj na správnu voľbu softvérového a hardwarového vybavenia a zabezpečenia.