Servis a údržba


Zákazníkom vychádzame v ústrety aj pri zabezpečení komplexnej servisnej starostlivosti, či sa jedná o záručný, alebo pozáručný servis. Poskytujeme servisné práce na výpočtovú techniku nami dodanú, ale aj zakúpenú u iných dodávateľov. Spolupracujeme s autorizovanými servisnými centrami a strediskami.

V rámci prevencie uskutočňujeme u zákazníkov profilaktiku výpočtovej techniky a periférií. Týmto krokom sa včas predíde, prípadne úplne zamedzí vzniku problému. Včasná diagnostika je jedno z hlavných riešení ako predísť problémom a minimalizovať časové straty spôsobené výpadkom funkčnosti výpočtovej techniky.

Výpočtová technika

- kancelárska a výpočtová technika
- notebooky, tablety
- hardware

Servre a sieťové prvky

- servre
- aktívne a pasívne sieťové prvky
- kabeláže a dátové rozvádzače

Tlačiarne a príslušenstvo

- tlačiarne a multifunkčné zariadenia
- monitory a príslušenstvo
- multimediálne zariadenia

Dodaním techniky, alebo IT riešenia to pre nás nekončí. Servis, údržba a prevencia je to, čo ponúkame našim zákazníkom v rámci poskytovaných služieb.